Zending

In verband met ontstane vacatures zoeken wij bestuursleden NGZN | Verre Naasten

Voor meer informatie Vacatures NGZN | Verre Naasten

 

Ondersteuning zendingswerk

Onze kerk ondersteunt moreel en financieel diverse zendingsorganisaties:

 

India Mission - Verre NaastenVerre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dit vanuit de missie: ‘geloof delen wereldwijd, in woorden en daden, ver weg en dichtbij!’ In een samenwerkingsverband van kerken in Zuid-Holland (de GKv-classis Dordrecht-Gorinchem), Zeeland, Brabant en Limburg ondersteunen we lokale kerken en organisaties in India die volop bezig zijn in woord en daad. Website India Mission - Verre Naasten

 

Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu

De NGZN zet zich in voor het partnership met de kerken in het Nqutu-district in Zuid-Afrika die vanuit het zendingswerk van Nederland zijn voortgekomen. Er zijn vier gemeenten gesticht met in totaal bijna 30 preekplaatsen. Ook zijn er lokale predikanten opgeleid. Geestelijke en financiële steun is nodig. Website Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu

 

Sizanani

In Zulu-taal staat het woord 'Sizanani' voor: laten we elkaar helpen. De NGZN werkt samen met Sizanani aan het verbeteren van de sociale omstandigheden in het Nqutu-district. Sizanani doet dit onder meer door scholing, training en oprichting en begeleiding van kleine bedrijfjes.Website Sizanani

 

Financiële bijdragen voor deze doelen kunnen overgemaakt worden op bankrekening: NL18 RABO 0334 501806 ten name van de zendingscommissie Gereformeerde Kerk Langerak. Voor nadere informatie e-mail: zending@ngklangerak.nl