Actueel

 

 

Collectemunten en -bonnen

Nu de collectezakken weer in de kerkdiensten gebruikt worden, merken we dat er meer vraag is naar collectemunten en collectebonnen. Er wordt weer vaker aan de penningmeesters gevraagd hoe die munten en bonnen verkrijgbaar zijn. Onderstaand de uitleg:

Collectemunten zijn verkrijgbaar door overmaking van het gewenste bedrag aan munten op de rekening: NL80 RABO 0334 5013 69 t.n.v. Gereformeerde Kerk Langerak.
Munten zijn verkrijgbaar in waardes van € 1,25 en € 2,50. Graag op de overschrijving vermelden welke munten u wilt ontvangen. De munten worden de eerste zondag na de betaling naar de kerk meegebracht door Geke de Graaf. Na afspraak kunnen de munten ook bij Geke thuis opgehaald worden.