Actueel

Jaarthema 'Aan tafel'

De tekst is te vinden op de Begin pagina van deze website in het middenblok of klik op deze link.

 

2022-2023 Jaarthema.pdf   dit bestand kun je downloaden.

 


Uitleg profielfoto toevoegen

Hoe voeg ik mijn profielfoto toe aan mijn profiel in het ledengedeelte?

 

Uitleg profielfoto toevoegen

 


 

Collectemunten en -bonnen

Nu de collectezakken weer in de kerkdiensten gebruikt worden, merken we dat er meer vraag is naar collectemunten en collectebonnen. Er wordt weer vaker aan de penningmeesters gevraagd hoe die munten en bonnen verkrijgbaar zijn. Onderstaand de uitleg:

Collectemunten zijn verkrijgbaar door overmaking van het gewenste bedrag aan munten op de rekening: NL80 RABO 0334 5013 69 t.n.v. Gereformeerde Kerk Langerak.
Munten zijn verkrijgbaar in waardes van € 0,75 en € 1,50. Graag op de overschrijving vermelden welke munten u wilt ontvangen. De munten worden de eerste zondag na de betaling naar de kerk meegebracht door Geke de Graaf. Na afspraak kunnen de munten ook bij Geke thuis opgehaald worden.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door overmaking van het gewenste bedrag aan bonnen op de rekening: NL43 RABO 0334 5001 92 t.n.v. Ned. Geref. Kerk te Langerak. Het helpt om tevens een mail te sturen met het bericht dat er geld is overgemaakt voor collectebonnen naar: penningmeester@gklangerak.nl.
Verkrijgbaar zijn bonnen van € 1,25, € 1,50 en € 2,50 per vel van 20 stuks. De vellen kosten dus respectievelijk € 25,-, € 30,- en € 50,-.
De bonnen worden de eerste zondag na de betaling naar de kerk meegebracht door Rein van der Wal, Arie Blom, Arie-Kees Sterrenburg of Edward Dees. Na afspraak kunnen de bonnen ook bij deze leden thuis opgehaald worden. Graag op de overschrijving (en/of mail) vermelden welke vellen/bonnen u wilt ontvangen en van wie van de vier hierboven vermelde personen. (Bijvoorbeeld: 4 maal € 30, Edward)