Crèche

Tijdens de ochtenddiensten is er crèche voor de kinderen van 0-4 jaar. De kinderen worden opgevangen in een van de lokalen van de oude school.

De opvang wordt gedaan door een volwassene en een of twee tieners die het erg leuk vinden om met kleine kinderen om te gaan.

In het lokaal waar de kinderen opgevangen worden, is divers speelgoed aanwezig voor zowel de oudere als jongere kinderen.

Als alle kinderen binnen zijn, is er altijd eerst een speelmoment. Rond 09.45 uur gaan we met de kinderen aan tafel en lezen we met elkaar een bijbelverhaal, zingen we liedjes en mogen de kinderen die dat leuk vinden een kleurplaat kleuren of een knutselwerkje maken.

Ook eten en drinken we wat met elkaar. Sommige ouders geven zelf iets mee of we pakken iets lekkers uit onze kast.

Daarna kunnen de kinderen weer spelen en rond 10.30/10.45 uur zien we vaak de eerste ouders weer terugkomen.

Mocht uw kind nog slapen, tijdens het crèche moment is er een bedje in een apart lokaal beschikbaar.

 

We vinden het fijn als ouders zelf een (rug) tasje meenemen met een luier, verschoningsdoekjes, eventueel verschoon kleren, knuffel of speen en iets te eten en te drinken.

 

Om verwarring tussen de verschillende tasjes te voorkomen is het fijn als de naam duidelijk op de tas staat.

 

Contactpersoon Folyanne Mans