Contact

Predikant

Scriba

Postadres

Nederlandse Gereformeerde Kerk Langerak,
p/a Scriba J.B. de Jong
M. van Coehoornsingel 15,
2967 EC Langerak.

Vertrouwenspersonen

Kerkelijk bureau

Diaconie

Preekvoorziening

Kerkelijke gebouwen

 

 

 

Financiën

Over deze website

Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor hen die onbekend zijn met God en ons geloof in Hem. Daarnaast is de website het digitale informatiecentrum en tevens het digitale archief van de Gereformeerde Kerk Langerak en omstreken.

Zo transparant mogelijk wordt inzicht gegeven in onze beweegredenen en organisatie. Maar specifieke informatie uit/over onze kerkelijke gemeente is om redenen van privacy afgeschermd en alleen voor leden beschikbaar. Daar waar persoonsgegevens worden genoemd, gaat het om een gerechtvaardigd belang om als toegankelijke en saamhorige kerkelijke gemeente te kunnen functioneren. Eventuele nadere informatie via e-mail: website@ngklangerak.nl.