Nederlandse Gereformeerde Kerk Langerak

Wij zijn de 'Gereformeerde Kerk Langerak en omstreken', met ruim 700 leden. Vanaf 1 januari 2020 zijn we een samenwerkingsgemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Bethelkerk) te Langerak-Waal en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Koningskerk) te Langerak.

In ons kerk zijn doen we alles samen. Als gemeente spraken we daarbij in gezamenlijkheid op zondag 5 januari 2020 de volgende woorden uit:

Wij beloven hier voor het aangezicht van God dat wij ons als Gereformeerde kerk in Langerak en omstreken zullen toeleggen op:

Zo willen wij samen één-zijn in Hem, tot eer van God onze Vader, vanuit de liefde van Jezus door de kracht van zijn Geest’

Overigens loopt er landelijk - heel dankbaar - een herenigingsproces van beide kerkverbanden.

Waarom noemen we ons 'gereformeerd'?

'Gereformeerd' zijn betekent onder andere dat we altijd bereid zijn om ons leven en gedrag te veranderen als God dat van ons vraagt in zijn Woord. De wortels van ons 'gereformeerd zijn' reiken ver in de geschiedenis. Zo voelen we ons als kerk verbonden met de Reformatie in de 16e eeuw. In die tijd werden hoofdpunten uit de Bijbel opnieuw ontdekt: dat God het in de kerk voor het zeggen heeft en dat Zijn Woord (de Bijbel) voorop gaat. Dat we als mensen niets kunnen doen om een plekje in de hemel te verdienen, maar dat we het leven met God uit genade alleen krijgen. Tenslotte vraagt God van ons alleen geloof waarin we ons richten op het leven en sterven van Jezus aan het kruis. 'Gereformeerd' betekent dus vooral dat we groot van God denken.

Onze missie

Voor onze kerk hebben we uitgesproken als missie te zien: 'Als gereformeerde kerken die leven in de vrijheid van Gods genade en één zijn door de liefde van Jezus in Langerak en omgeving te getuigen van Jezus' liefde, elkaar met vertrouwen op te bouwen in geloof en samen God te verheerlijken; een aanstekelijke gereformeerde kerk, een gemeente die leeft vanuit de genade, elkaar liefheeft en zich dienstbaar in de wereld opstelt’.