Liturgie zondag 16 februari

U kunt de liturgie al downloaden op deze pagina.

Musical Johannes de Doper

Zaterdag 21 maart om 14.00 uur en om 19.30 uur. Locatie: Bethelkerk, Lekdijk 82a Waal. Toegang vrij (deurcollecte).  

 

Live meemaken of terugkijken

Bent u niet in de mogelijkheid te komen, of wilt u de dienst terugkijken of luisteren?