Welkom

Deze website wil uitnodiging en welkom uitstralen.

In de eerste plaats richting hen die onbekend zijn met God en ons geloof in Hem.

In de tweede plaats is deze website het digitale informatiecentrum van de Gereformeerde Kerk Langerak en omstreken.

De inzet is om zo transparant mogelijk inzicht te geven in onze beweegredenen, activiteiten en organisatie.

Van harte nodigen we je uit verder te lezen en mee te beleven.