Aankomende kerkdiensten

10 aankomende diensten

4 december 2022 09:30

ds. K. Harmannij

2e Adventszondag

Welkom / mededelingen

2e Adventszondag Kaars aansteken; Lucas 1:26-38 en 1:46-55

Votum / groet van God

Lied 152 : 1, 2 en 10 (liedboek 2013) Mijn hart verheugt zich zeer …

Bethelkerk
Lees meer

4 december 2022 18:30

ds. A.O. Reitsema

2e Adventszondag

Welkom / mededelingen

Votum / groet van God

Lied 430 (opwekking) 'Heer, ik prijs uw grote naam'

Gebed

Bijbellezing: Ezechiël 1 : 1 - 2 : 1

Lied 412 : …

Bethelkerk
Lees meer

11 december 2022 09:30

ds. R.J.A. Doornenbal

3e Adventszondag

Bethelkerk
Lees meer

11 december 2022 18:30

ds. G. Oosterhuis

3e Adventszondag

Bethelkerk
Lees meer

18 december 2022 09:30

ds. K.T. de Jonge

4e Adventszondag

Bethelkerk
Lees meer

18 december 2022 18:30

ds. B.J. Eikelboom

4e Adventszondag

Bethelkerk
Lees meer

24 december 2022 19:30

Kerstavond

Bethelkerk
Lees meer

25 december 2022 09:30

ds. K. Harmannij

Kerstfeest

Bethelkerk
Lees meer

31 december 2022 19:00

Jaarwisseling

Bethelkerk
Lees meer

1 januari 2023 11:00

Nieuwjaarsmorgen

Bethelkerk
Lees meer