Een veilige kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. En gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

 

Landelijk is er binnen onze kerken een meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties 'Het Meldpunt' (www.meldpuntmisbruik.nl)

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

 

Binnen onze kerk zijn twee Interne Vertrouwenspersonen (IVP-ers) benoemd:

Graag willen Arjan en Ariëtte aanspreekpunt zijn voor ieder die zich benadeeld voelt; alles in volle vertrouwelijkheid.

 

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties?

Blijf er niet mee zitten! Meld het. Vraag hulp. Zeker kan dat anoniem.

Zoek contact met Arjan of Ariëtte of het Meldpunt.

 

Voor het melden van misbruik bij het Meldpunt geldt de volgende bereikbaarheid:

tel. 06-81080117 (maandag tot vrijdag, 09.00 tot 17.00 uur) of via het meldformulier op de website www.meldpuntmisbruik.nl.