Kinderwerk

Kinderwerk in de zomer

Tijdens de zomervakantie is er Kinderwerk alleen voor de groepen 1 - 4  in het lokaal achter de kerkzaal. Voor alle groepen start het kinderwerk weer op zondag 28 augustus. We hopen dan alle kinderen van groep 1 - 8 weer te zien! Dit wordt heel bijzonder dus let goed op ouders, want jullie ontvangen een speciale uitnodiging voor deze start van het Kinderwerk.
 
Afgelopen periode hebben we veel gezinnen en dus kinderen gemist. Bij deze een oproep om elkaar uit te nodigen en enthousiast te maken om naar de diensten en het kinderwerk te komen. Super belangrijk dat de kinderen elkaar leren kennen en het gevoel krijgen erbij te horen!
Alle kinderwerkers zetten zich in en proberen op een leuke en creatieve manier de kinderen onderwijs uit de Bijbel te geven en voor te leven hoe Jezus volgen eruit ziet op hun niveau en in een eigen vertrouwde groep. We hopen op veel kinderen en grote groepen na de zomer!
 
Een fijne zomer namens alle kinderwerkers!

 


Onder kinderwerk verstaan we alle activiteiten die we aanbieden voor kinderen van 0-11 jaar. We denken aan kinderwerk tijdens de diensten, maar ook wat er buiten de zondagen om voor kinderen wordt georganiseerd. Het doel van het kinderwerk is de kinderen vertrouwd maken met Gods goede boodschap en met het leven in een geloofsgemeenschap. Wij willen er op toezien dat wij als gemeente een veilige plek zijn voor de kinderen, waar ze mogen leren van God, de ander en onze naasten te houden.

 

Kinderwerk groep 1-4

Elke zondagochtend is er tijdens de dienst Kinderwerk voor groep 1 tot en met 4. De kinderen uit de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar en de kinderen van groep 3 en 4. Tijdens de dienst gaan ze voor de preek uit de kerk, zodat ze op hun eigen niveau aangesproken mogen worden door de Bijbelverhalen. Er wordt gewerkt met de methode BijbelBasics. De kinderen luisteren naar een verhaal, praten en zingen er over en knutselen of doen een activiteit met elkaar. Aan het einde van de dienst komt er 1 groep terug om te vertellen wat ze hebben gedaan. De groepen die niet terugkomen in de dienst, kunnen na de dienst door hun ouders worden opgehaald.

 

Kinderwerk groep 5-8

Om de week is er tijdens de dienst op zondagochtend Kinderwerk voor groep 5 tot en met 8. De kinderen uit de groepen 5 en 6 zitten bij elkaar en de kinderen van groep 7 en 8. Tijdens de dienst gaan ze voor de preek uit de kerk, zodat ze op hun eigen niveau aangesproken mogen worden door de Bijbelverhalen. Er wordt gewerkt met de methode BijbelBasics. De kinderen luisteren naar een verhaal, praten en zingen erover en knutselen of doen nog wat met elkaar. Aan het einde van de dienst komt er 1 groep terug om te vertellen wat ze hebben gedaan. De groepen die niet terugkomen in de dienst, kunnen na de dienst door hun ouders worden opgehaald.

 

Projecten

Tijdens het Kinderwerk wordt er door de kinderen en leiding ook gewerkt aan de projecten die worden aangeboden door BijbelBasics. Er wordt aan een project gewerkt rondom advent en Kerst en de 40-dagentijd. Bij sommige projecten wordt de gemeente betrokken door er elke projectzondag aandacht aan te geven in de dienst. Andere projecten worden wat kleiner gehouden en wordt er alleen binnen het kinderwerk aandacht aangegeven.

 

kinderwerk@gklangerak.nl.