Kinderwerk

Advent

Zondag 27 november is het de eerste adventszondag. De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Van oudsher wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Het Adventsthema is: Ik kan niet wachten! Hopelijk kunnen jullie ook niet wachten en zien we elkaar weer bij het kinderwerk!

 

 

Onder kinderwerk verstaan we alle activiteiten die we aanbieden voor kinderen van 0-11 jaar. We denken aan kinderwerk tijdens de diensten, maar ook wat er buiten de zondagen om voor kinderen wordt georganiseerd. Het doel van het kinderwerk is de kinderen vertrouwd maken met Gods goede boodschap en met het leven in een geloofsgemeenschap. Wij willen er op toezien dat wij als gemeente een veilige plek zijn voor de kinderen, waar ze mogen leren van God, de ander en onze naasten te houden.

 

Kinderwerk groep 1-4

Elke zondagochtend is er tijdens de dienst Kinderwerk voor groep 1 tot en met 4. De kinderen uit de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar en de kinderen van groep 3 en 4. Tijdens de dienst gaan ze voor de preek uit de kerk, zodat ze op hun eigen niveau aangesproken mogen worden door de Bijbelverhalen. Er wordt gewerkt met de methode BijbelBasics. De kinderen luisteren naar een verhaal, praten en zingen er over en knutselen of doen een activiteit met elkaar. Aan het einde van de dienst komt er 1 groep terug om te vertellen wat ze hebben gedaan. De groepen die niet terugkomen in de dienst, kunnen na de dienst door hun ouders worden opgehaald.

 

Kinderwerk groep 5-8

Om de week is er tijdens de dienst op zondagochtend Kinderwerk voor groep 5 tot en met 8. De kinderen uit de groepen 5 en 6 zitten bij elkaar en de kinderen van groep 7 en 8. Tijdens de dienst gaan ze voor de preek uit de kerk, zodat ze op hun eigen niveau aangesproken mogen worden door de Bijbelverhalen. Er wordt gewerkt met de methode BijbelBasics. De kinderen luisteren naar een verhaal, praten en zingen erover en knutselen of doen nog wat met elkaar. Aan het einde van de dienst komt er 1 groep terug om te vertellen wat ze hebben gedaan. De groepen die niet terugkomen in de dienst, kunnen na de dienst door hun ouders worden opgehaald.

 

Projecten

Tijdens het Kinderwerk wordt er door de kinderen en leiding ook gewerkt aan de projecten die worden aangeboden door BijbelBasics. Er wordt aan een project gewerkt rondom advent en Kerst en de 40-dagentijd. Bij sommige projecten wordt de gemeente betrokken door er elke projectzondag aandacht aan te geven in de dienst. Andere projecten worden wat kleiner gehouden en wordt er alleen binnen het kinderwerk aandacht aangegeven.

 

kinderwerk@gklangerak.nl.