Hoe/waar kerkdiensten?

Tijdens een kerkdienst komen we zoveel mogelijk samen en ontmoeten we elkaar als kerkelijke gemeente. Zoals je als familie elkaar ook geregeld opzoekt. Toch is het belangrijkste doel van de kerkdienst dat we als gelovigen God ontmoeten. Tijdens een dienst willen we God eren; Hij is het middelpunt. De Bijbel gaat open. Dat is immers Gods Woord en daardoor voelen we ons aangesproken. De Bijbel geeft zo'n blijde boodschap: Gods Zoon, de Here Jezus is onze Redder. Een voorganger of predikant houdt over een gedeelte uit de Bijbel een preek, ook wel verkondiging of meditatie genoemd. Daarin legt hij dat Bijbelgedeelte uit tot versterking van het geloof en toepassing in het dagelijkse leven. Daarnaast wordt er tijdens een kerkdienst gebeden en gedankt (tot God gesproken) en zingen we liederen om Zijn Naam groot te maken. Ook geeft Jezus sacramenten (doop en heilig avondmaal) die de blijde boodschap met een de nodige regelmaat zichtbaar maken. Wil je weten wat doop en heilig avondmaal inhouden? Klik dan hier.

Het is goed te weten dat er in zijn algemeenheid 2 collectes worden gehouden: de eerste collecte is om geld uit de delen aan goede doelen en aan mensen in nood; de tweede collecte is om de kerk in materieel opzicht in stand te houden. De collecte wordt digitaal gehouden via de zogeheten Givt-app.

 

 

Als je een kerkdienst bezoekt is er een welkomstteam aanwezig. Ze beantwoorden jouw vragen graag!