Zondag 26 juni 2022 om 09.30 uur

Bijbel lezing Psalm 91
Psalm 44: 18-27
Romeinen 8: 35-39
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. J. Bouma
Collecte 1: Stichting Maaltijden thuis
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Lied 770 (opwekking) Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam

Votum / groet van God

Psalm 108:1 (liedboek 1973) Mijn hart is, Heer, in U gerust

Geboden

Lied 310: 1, 2, 3, 4 en 5 (liedboek 2013) Eén is de god der goden

Gebed

Kinderlied Dank u wel voor de sterren

Bijbellezing: Psalm 91

Lied 91: 1 (liedboek 1973) Heil hem wien God een plaats bereid

Bijbellezing:  Psalm 44: 18-27 en Romeinen 8: 35-39

Lied 203: 1,2,3,4 Genade zo oneindig groot (evangelische liedbundel)

Verkondiging

Psalm 61: 3 en 5 (liedboek 1973) Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen

Dankzegging en voorbeden

Collecte 1: stichting Maaltijden Thuis
Collecte 2: kerk

Een toekomst vol van hoop (Sela)

Zegen van God