Zondag 17 juli 2022 om 09.30 uur

Bijbel lezing Lucas 12:22-32
HC zondag 1
Thema De bodem onder je leven
Download launch Download
Predikant Br. Rudi de Graaf
Collecte 1: Havenkerk Den Haag
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

-welkom/mededelingen

-votum/groet van God

-lied 430 (opwekking) 'Heer ik prijs Uw grote naam'

-wetslezing als belofte

-lied 585 (opwekking) 'Er komt een dag'

-gebed

-kinderlied “iets van alle dieren’

-Bijbellezing: Lucas 12:22-32

-Psalm 73: 1, 9 (GK)

-lezing HC zondag 1

-Psalm 9: 1, 2 en 7 (GK)

-verkondiging

-lied 717 (opwekking) 'Stil mijn ziel wees stil'

-dankzegging & voorbede

-collecte

-lied 488 (opwekking) 'De kracht van uw liefde'

-zegen van God