Zondag 28 augustus 2022 om 18.30 uur

Bijbel lezing Hosea 13 : 1 - 14 : 1
Thema Alle vanzelfsprekendheid voorbij...
Download launch Download
Predikant ds. F.E. Schneider
Collecte 1: Dit koningskind
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Psalm 130 : 1, 2, 3 en 4 (psalmen voor nu)

Votum / groet van God

Lied 21 : 1 en 3 (liedboek 1973) 'Alles wat adem heeft love de Here'

Gebed

Bijbellezing: Hosea 13 : 1 - 14 : 1

Psalm 81 : 8 en 10 (liedboek)

Verkondiging

Lied 428 (opwekking) 'Genade, zo oneindig groot'

Dankzegging en voorbede

Collecte 1: vereniging Dit Koningskind
Collecte 2: kerk

Geloofsbelijdenis

Lied 481 : 1, 3 en 4 (liedboek 1973) 'O grote God die liefde zijt'

Zegen van God