Zondag 26 november 2023 om 09.30 uur

Bijbel lezing Jesaja 11 : 7 – 9
Daniel 12 : 13
Joel 3 : 4
Lukas 21 : 35
Johannes 11 : 25
1 Korintiërs 15 : 52
1 Tessalonicenzen 4 : 16-18
Openbaring 21 : 1 – 4
Thema Eeuwigheidszondag
Download launch Download
Predikant ds. G. Oosterhuis
Collecte 1: EO jongerendag
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Begroeting

Welkom / mededelingen

Votum (Sela)

Groet van God

Lofprijzing

Lied 818 (opwekking) “Op die dag”

Woord van God

Gebed om opening van het Woord

Kinderlied: conform rooster: “Stil maar wacht maar”

Verkondiging (intro!)

Bijbellezing:  Jesaja 11 : 7 – 9

                    Daniel 12 : 13

                    Joel 3 : 4

                    Lukas 21 : 35

                    Johannes 11 : 25

                    1 Korintiërs 15 : 52

                    1 Tessalonicenzen 4 : 16-18

                    Openbaring 21 : 1 – 4

Verkondiging

Lied 392 (liedboek 1973) “Blijf mij nabij”

Leven als gemeente

Viering eeuwigheidszondag

Lied Taizé “Als alles duister is”

Noemen van de namen en aansteken van een kaars

Lied Sela “de mensen die we missen”

Gebed

Collecte 1: EO jongerendag
Collecte 2: kerk

Lied 103 (liedboek 1973) “De heiligen ons voorgegaan” (wisselzang

Zegen van God

Lied 456 : 3 (liedboek 1973) 'Amen, amen, amen!'