Zondag 3 december 2023 om 09.30 uur

Bijbel lezing Jesaja 63: 19b – 64: 8
Markus 13: 3-8 en 24-37
Thema 1e Adventszondag
Download launch Download
Predikant zr. A. Beuving-Amelink
Collecte 1: Kinderkerstfeest
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Aansteken 1e Adventskaars

Lied 439: 1, 2 en 3 (liedboek 2013) Verwacht de komst des Heren

Votum / Groet van God

Palm 25: 1 en 2 (liedboek)

Verootmoedigingsgebed

Psalm 25: 3 (liedboek)

Gebed

Kinderlied -adventsproject

Bijbellezing: Jesaja 63: 19b – 64: 8

Psalm 85: 1 en 2 (liedboek)

Bijbellezing Markus 13: 3-8 en 24-37

Psalm 85: 3 en 4 (liedboek)

Verkondiging

Lied 751 (liedboek 2013) De Heer verschijnt te middernacht

Dankgebed en voorbede

Collecte 1: Kinderkerstfeest
Collecte 2: kerk

Lied 728 (Hemelhoog) Jezus leeft in eeuwigheid

Lied 769 (liedboek 2013) Eens als de bazuinen klinken

Wegzending en Zegenbede