Zondag 3 december 2023 om 18.30 uur

Bijbel lezing Psalm 91
Thema Engelen om je heen!
Download launch Download
Predikant ds. W.T. van Veelen
Collecte 1: Kinderkerstfeest
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

1e Adventszondag

Welkom / mededelingen

Lied 277 (opwekking) 'Machtig God, sterke Rots'

Votum / groet van God

Psalm 84 : 1, 2, 3, 4 en 5 (psalmen voor nu) 'Wat hou ik van Uw huis'

Gebed

Bijbellezing: Psalm 91

Psalm 91 : 1 en 3 (denieuwepsalmberijming)

Bijbeltekst: Matteüs 18 : 10

Verkondiging

Lied 177 : 1 en 2 (gereformeerd kerkboek 2017) 'Heer, U bent mijn leven'

Apostolische geloofsbelijdenis

Lied 177 : 3 en 4 (gereformeerd kerkboek 2017) 'Heer, U bent mijn kracht'

Dankzegging en voorbede

Collecte 1: kinderkerstfeest

Collecte 2: kerk

Psalm 29 : 1 en 4 (denieuwepsalmberijming)

Zegen van God