Zondag 28 mei 2023 om 09.30 uur

Bijbel lezing Leefregel: 1 Korintiërs 12: 4-11
Handelingen 2: 1-8
Handelingen 2: 9-13
Handelingen 2: 14-21
Thema Pinksteren
Download launch Download
Predikant ds. K.T. de Jonge
Collecte 1: Zending
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Lied 672: 1 en 3 (liedboek 2013) Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen

Votum / Groet van God

Psalm 87: 1, 2, 3 en 4 (liedboek) Op Sions berg sticht God zijn heilge stede

Lezen als leefregel: 1 Korintiërs 12: 4-11 (nieuwe bijbel vertaling)

Lied 670 1, 3, 6 en 7 (liedboek 2013) Kom Schepper God, o heilige Geest

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied: Een vlammetje hier een vlammetje daar

Bijbellezing: Handelingen 2: 1-8 (nieuwe bijbel vertaling)

Verkondiging 1: “Profetie in verstaanbare taal”

Lied 680: 1 en 4 (liedboek 2013): Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

Bijbellezing: Handelingen 2: 9-13 (nieuwe bijbel vertaling)

Verkondiging 2 “De boodschap van God in onze moedertaal”

Lied 687: 1 en 3 (liedboek 2013) Wij leven van de wind

Bijbellezing:  Handelingen 2: 14-21 (nieuwe bijbel vertaling)

Verkondiging 3 “Door de Heilige Geest een getuigende kerk”

Lied 686: 1 en 3 (liedboek 2013) De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

Voorbeden en dankzeggingen

Collecte 1: Zending
Collecte 2: kerk

Muzikaal intermezzo

Lied 675: 1 en 2 (liedboek 2013) Geest van hierboven

Zegen van God