Zondag 28 mei 2023 om 18.30 uur

Bijbel lezing Handelingen 2 : 1 – 4
Handelingen 4 : 31
Efeziërs 5 : 18 - 21
Thema 'Laat de Geest u vervullen'
Download launch Download
Predikant ds. R.J.A. Doornenbal
Collecte 1: Zending
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Votum / groet van God

Lied 242 : 1 en 7 (liedboek 1973) 'Komt laat ons deze dag'

Lied 623 (opwekking) ‘Laat het huis gevuld zijn’

Bijbellezing: Handelingen 2 : 1 – 4 & Handelingen 4 : 31 & Efeziërs 5 : 18 - 21

Lied 754 (opwekking) 'Kom Heilige Geest'

Verkondiging

Lied 343 (opwekking) 'Heilige Geest van God'

Collecte 1: zending
Collecte 2: kerk

Dankzegging en voorbede

Geloofsbelijdenis

Lied 486 (opwekking) 'Ga dan in zijn naam'

Zegen van God