Zondag 24 september 2023 om 09.30 uur

Bijbel lezing Johannes 4: 1-26
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. K.C. Smouter
Collecte 1: OM aardbeving Marokko
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen

Lied 245 (opwekking) Hier in uw heiligdom

Votum (Sela)

Groet van God

Lied 320: 1-4 (liedboek 1973)  Zingt een nieuw lied voor God de Here

Wetslezing

Gebed

Kinderlied Kom aan boord

Psalm 18: 9 en 15

Bijbellezing: Johannes 4:1-26

Verkondiging 'Een onmogelijke ontmoeting'

Lied 28: 1-4 (zingende gezegend) Al wie dorst heeft komt tot mij

Dankgebed

Collecte 1: OM aardbeving Marokko
Collecte 2: kerk

Lied 161 (gereformeerd kerkboek) Heer U bent mijn leven

Zegen van God