Zondag 21 april 2024 om 09.30 uur

Bijbel lezing Matteus 25 : 31 - 46
Efeziërs 2 : 1 - 10
Thema Doopdienst
Download launch Download
Predikant ds. G. Oosterhuis
Collecte 1: Stichting Chris
Collecte 2: kerk

Kerkdienst

Begroeting

Welkom / mededelingen / gebedspunten

Votum (Sela)

Lofprijzing

Lied 599 (opwekking) “Kom tot de Vader”

Psalm 105 : 1, 2 en  3 (denieuwepsalmberijming) “Lof aan de Heer elk volk moet weten”

Kinderlied: Dank U wel

Doop Milan de Bruin uitleg, vragen aan ouders, doopgebed, doop

Vragen aan gemeente

Lied 185 (opwekking kids) “De here zegent jouw”

Dankgebed

Doopgeschenken

Woord van God

Gebed om opening van het Woord

Kinderen naar clubs

Bijbellezing: Matteus 25 : 31 - 46, Efeziërs 2 : 1 - 10

Verkondiging

Lied 42 (opwekking) ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God”

Leven als gemeente

Leefregel Jakobus 2 : 14 - 17

Lied 805 (opwekking) “Maak ons hart onrustig God”

Gemeentegebed aansluitend lied 1006 (liedboek 2013) “Onze Vader”

Kinderen komen terug

Collecte 1: Stichting Chris
Collecte 2: kerk

Zegen/heenzending

Psalm 121 (denieuwepsalmberijming) “Mijn ogen kijken naar omhoog”

Zegen van God

Lied 456 : 3 (liedboek 1973) 'Amen, amen, amen!'