Zondag 19 mei 2024 om 09.30 uur

Bijbel lezing Handelingen 2
Thema Pinksteren
Download launch Download
Predikant ds. G. Oosterhuis
Collecte 1: Zending
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Begroeting

Welkom / mededelingen / gebedspunten

Votum (Sela)

Groet van God

Lofprijzing

Lied: Alles wordt nieuw (Sela)

Lied 558 (opwekking) Voor uw Grote naam

Kinderlied 205 (opwekking kids) Ik moet weggaan

Woord van God

Gebed om opening van het Woord

Kinderen naar de clubs

Bijbellezing Handelingen 2

Lied 102a : 1, 4 en 5 (gereformeerd kerkboek) “Ja de Trooster is gekomen”

Verkondiging

Lied 797 (opwekking) “Breng ons samen”

Leven als gemeente

Leefregel / Lied 176b (gereformeerd kerkboek)“Wij kiezen voor de vrijheid” (wisselzang)

Gemeentegebed

Collecte 1: Zending
Collecte 2: kerk

Zegen/heenzending

Lied 851 (opwekking) Prijs de Koning

Zegen van God

Lied 456 : 3 (liedboek 1973) 'Amen, amen, amen!'