Zondag 19 mei 2024 om 18.30 uur

Bijbel lezing Handelingen 2 : 41 - 47
Thema Pinksteren
Download launch Download
Predikant ds. G. Oosterhuis
Collecte 1: Zending
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen / gebedspunten

Votum / zegengroet

Psalm 65 : 1 – 3 (gereformeerd kerkboek)

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 2 : 41 - 47

Lied 57 (gereformeerd kerkboek) "Ik ben het levensbrood"

Tekst Zondag 38

Verkondiging

Lied 125 (gereformeerd kerkboek) "Alles in Allen zult gij voor ons zijn"

Geloofsbelijdenis Nicea

Lied 134 : 6 (gereformeerd kerkboek) "O Vader dat uw liefde ons blijk"

Collecte 1: Zending
Collecte 2: kerk

Gemeentegebed Afsluiten met gezongen "Onze Vader"

Lied 174 (gereformeerd kerkboek) "Zo vriendelijk en veilig als het licht"

Zegen van God

Lied 456 : 3 (liedboek 1973) 'Amen, amen, amen!'