Zondag 16 juni 2024 om 09.30 uur

Bijbel lezing Exodus 23 : 1 - 12
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. W.H. Louwerse
Collecte 1: Z.O.A.
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen / gebedspunten

Lied 459 : 1, 3, 4 en 7 (liedboek 1973) 'Door de nacht van strijd en zorgen'

Votum / groet van God

Lied 798 (opwekking) 'Wij zijn het volk van God'

Gebed

Lied 'Kyrie' (Sela)

Leefregel (Filippenzen 3 : 20 - 4 : 1 en 4 : 4 - 9)

Psalm 15 : 1, 2 en 4 (liedboek)

Kinderlied 'Give me oil in my lamp'

Kinderen naar de clubs

Bijbellezing: Exodus 23 : 1 - 12

Lied 172 : 1 en 4 (liedboek 1973) 'Een mens te zijn op aarde'

Verkondiging

Lied 561 (opwekking) 'Hier aan uw voeten Heer'

Dankzegging en voorbede

Collecte 1: ZOA

Collecte 2: kerk

Lied 416 : 1, 2, 3 en 4 (liedboek 2013) 'Ga met God en Hij zal met je zijn'

Zegen van God