Zondag 16 juni 2024 om 18.30 uur

Bijbel lezing Exodus 15: 25b – 26
Efeze 6: 10 - 20
Thema -
Download launch Download
Predikant ds. R. Hoekstra
Collecte 1: Z.O.A.
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Welkom / mededelingen / gebedspunten

Stil gebed

Bemoediging en groet van God

Psalm 63: 1 en 3 (liedboek) Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat

Gebed om de verlichting met Gods heilige Geest

Uitleg thema:  De Heer is het die geneest

Bijbellezing :  Exodus 15: 25b – 26, Efeze 6: 10 - 20

Psalm 103: 1 en 3 – Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Verkondiging

Lied 704: 1 en  3 ((liedboek 1973) Dank, dank nu allen God

Dankzegging en voorbede

Gezongen geloofsbelijdenis

Collecte 1: ZOA
Collecte 2: kerk

Lied 71 (opwekking) =Gemeentebundel 154: 1 (lied 23)– Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen van God