Zondag 14 juli 2024 om 09.30 uur

Bijbel lezing Psalm 1
Thema Belijdenisdienst
Download launch Download
Predikant ds. G. Oosterhuis
Collecte 1: Dit koningskind
Collecte 2: Kerk

Kerkdienst

Begroeting

Welkom / mededelingen / gebedspunten

Votum / Groet van God

Lofprijzing

Lied 733 (opwekking) “Tienduizend redenen”

Lied 832 (opwekking) “Jezus overwinnaar”

Kinderlied Elly en Rikkert “Samen”

Woord van God

Gebed om opening van het Woord

Kinderen naar clubs

Bijbellezing Psalm 1

Psalm 1 (denieuwepsalmberijming) “Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt”

Verkondiging

Lied “Een toekomst vol van hoop” (Sela)

Leven als gemeente

Belijdenis

- lezen formulier en vragen

- beantwoorden vragen en zegen

- vraag aan gemeente (gemeente gaat staan)

Lied 347 (opwekking)  “Ik geloof in God de Vader”.

Gemeentegebed

Lied 488 (opwekking) “De kracht van uw liefde”

Collecte !: Vereniging Dit Koningskind
Collecte 2: kerk

Zegen/heenzending

Lied416: 1-4 (liedboek 2013) “Ga met God en hij zal met je zijn”

Zegen van God

Lied 456 : 3 (liedboek 1973) 'Amen, amen, amen!'